INLOG MEDEWERKERS


Zoeken  
Internationale distributeurs

Wereldwijd is Semex in ruim 80 landen vertegenwoordigd via distributeurs of partners. Iedereen die wereldwijd bij Semex betrokken is denkt en werkt volgens de principes van de ‘Genetics for Life’ filosofie. Het Semex netwerk helpt de organisatie aan groei in efficiency en aan sterke banden met melkveehouders wereldwijd.

Internationale verkoop van sperma omvat 60% van de activiteiten van Semex. Daarnaast stelt Semex zich op als ‘genetic consultant’ van veehouders. Semex begrijpt dus de noodzaak van groei in alle facetten van dit vak, zoals de wereldwijde markt vraagt.

Waar ter wereld Semex ook producten verkoopt, melkveehouders kopen in feite de ‘Genetics for Life’ filosofie. Balanced Breeding is een essentieel onderdeel van deze filosofie en wordt internationaal gerespecteerd.


 

Semex is wereldwijd bekend vanwege de excellente genetica.

Samen werken aan een duurzame veestapels.

Het zit in onze filosofie, onze producten, onze service en bovenal onze mensen.